Mediator
Elżbieta Standowicz

"Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili" (Sokrates) | "Spory nie trwałyby tak długo, gdyby brak słuszności był tylko po jednej stronie." (Autor nieznany) | "Niech noc nie będzie bezsenna, a dzień upłynie bez kłótni." (Marcjalis) | "Nie zwracaj też uwagi na wszystkie rozmowy, jakie się prowadzi, ażebyś czasem nie usłyszał, jak ci złorzeczy twój sługa. Bo często przecież, jak sam wiesz, ty także innym złorzeczyłeś." (Koh 7,21 - 22) | "Kompromis - to sztuka takiego podzielenia ciastka, aby każdy myślał, że otrzymał największy kawałek." (Ludwig Erhard)

Czym są mediacje?

Couple divorcing

Mediacja rodzinna jest alternatywną formą interwencji w konflikt rodzinny (często związany z rozwodem lub separacją) z udziałem osoby trzeciej- mediatora.

fe1fdc74d42eb870829ff6074f801212_f746

Przeprowadzana jest w sposób bezstronny, neutralny, dobrowolny (nieprzymusowy) przez osobę akceptowalną przez obie strony nieposiadającą prawa do podejmowania rozstrzygających decyzji. Postępowanie to służy każdej ze stron.

shutterstock_115503529

Ma na celu pomóc stronom w osiągnięciu obustronnie korzystnego rozwiązania kwestii spornych. Mediacja polega na usprawnieniu komunikacji pomiędzy stronami, oraz dostarczeniu na przyszłość wzorca rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

MEDIATOR W SPRAWACH RODZINNYCH I OKOŁOROZWODOWYCH

O MNIE

Kompetencje zawodowe :

 • studia magisterskie z zakresu pedagogiki- UW (1977-1981)
 • kurs doskonalący z zakresu diagnozy pedagogicznej -Ministerstwo Sprawiedliwości i SW w Opolu (1990-1991) obejmujący takie obszary tematyczne , jak : pedagogika społeczna, opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna, psychologia kliniczna, psychiatria, seksuologia, poradnictwo i terapia rodziny, prawo sądownictwo rodzinne.
 • kurs doskonalący z zakresu diagnozy pedagogicznej nieletnich (PDN – 2000)
 • Certyfikat z mediacji rodzinnych (Ministerstwo Sprawiedliwości 1999-2002
 • szkolenia prowadzone przez Centrum Edukacji Nauk Sądowych w Krakowie (ekspertyza w sprawach w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, przemoc i agresja – uwarunkowania, mechanizmy i przeciwdziałanie, diagnoza predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych osób ubiegających się o wykonywanie władzy rodzicielskiej).
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu mediacji rodzinnych prowadzone przez Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii w Katowicach.

Doświadczenia:

 • Od 1989 – biegły sądowy pedagog Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Zakres obowiązków; sporządzanie opinii na zlecenie sądu (w sprawach rozwodowych, opiekuńczych, karnych – nieletnich), występowanie na sali sadowej w trakcie toczącego się postępowania procesowego, udzielanie poradnictwa z zakresu działalności zawodowej
 • Od 2005 działalność w zakresie mediacji rodzinnych i okołorozwodowych, szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych.
 • 1999 – 2002 Udział w programie naukowo -badawczym realizowanym przez Katedrę Psychologii Klinicznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Departamentem Spraw Rodzinnych i Nieletnich ministerstwa Sprawiedliwości
 • 1999 – 2008 Uniwersytet w Białymstoku Podyplomowe Studia resocjalizacji w środowisku otwartym . Realizacja dzieła dydaktycznego z przeniesieniem praw autorskich – wykłady , warsztaty z przedmiotu „Patologia i terapia rodziny”, „Mediacje rodzinne , jako alternatywna forma pomocy dziecku i rodzenie w sytuacji kryzysu”.
 • 2003-2004 Uniwersytet w Białymstoku , Centrum Edukacji Nauczycieli . Prowadzenie ćwiczeń do przedmioty „Teoria wychowania” Realizacja dzieła dydaktycznego z przeniesieniem praw autorskich: „Problemy rodzinne dzieci i młodzieży z grupy wysokiego ryzyka”, „Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania cech zagrożonych dzieci i młodzieży”.
 • 1995-2005 Nauczyciel w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 11 (przedmiot nauczania „Problemy i kwestie społeczne „)
 • 1982-1989 Koordynator Pracy Opiekuńczo Wychowawczej przy Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Białymstoku przy ulicy Podedwornego 8 w Sekcji Opiekuńczo-Wychowawczej.
 • 1988-1989 Nauczyciel przedmioty ‘ Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza” na Wydziale Opiekunek dziecięcych w Zespole Szkól Medycznych w Białymstoku przy ulicy Ogrodowej

 

Umiejętności Przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie posiadanych doświadczeń zawodowych, poradnictwo, diagnoza pedagogiczna, mediacje rodzinne.

Częste pytania i odpowiedzi

zaznaczenie Dlaczego warto stosować mediację w sprawach rodzinnych?

Mediacja jest dostosowana do specyfiki konfliktów rodzinnych, tj. do spraw angażujących silnie emocje i uczucia stron w odróżnieniu do innych spraw cywilnych. Jeżeli konflikt rodzinny/małżeński rozstrzygany jest w sądzie związany jest z koncentracją stron na wzajemnych oskarżeniach. Jest zazwyczaj przewlekłym, wręcz mozolnym procesem, który poza regulacją wymiaru prawnego narusza wymiar psychologiczny, społeczny, i ekonomiczny. W procesie mediacji stymulowane są wszystkie te czynniki na równym poziomie.

Mediacja również umożliwia zmniejszenia konfliktu, podczas gdy procedura sądowa może powodować jego nasilenie. Co najważniejsze mediacja jako jedyna daje samodzielność w rozwiązywaniu konfliktu i znalezieniu consensusu.

zaznaczenie Co można osiągnąć podczas mediacji?

Podczas mediacji można osiągnąć porozumienie, które jest satysfakcjonujące dla obu stron. Uwzględnia ich potrzeby i szczegółowo określa sposób realizacji przyjętych uzgodnień. Do podstawowych osiągnięć mediacji można zaliczyć:

pojednanie

ustalenie warunków rozstania

ustalenie zasad opieki nad dziećmi

ustalenia w kwestiach o charakterze emocjonalnym

 

zaznaczenie Jakie są możliwości wykorzystania mediacji rodzinnej w praktyce sądowej?

Sędziowie sądów okręgowych orzekający w sprawach rozwodowych oraz sędziowie sądów rodzinnych wskazują na możliwości wykorzystania mediacji w następujących sprawach:

Rozwodowych

sposób rozstania (separacja/ rozwód z orzeczeniem lub bez orzekania winy stron)

sposób korzystania ze wspólnego mieszkania

ustalenie miejsca pobytu dziecka

alimenty

kontakty z dzieckiem tego rodzica który nie będzie sprawował bezpośredniej nad nim opieki

O podział majątku po rozwodzie

Sprawy związane z opieką na dziećmi po rozwodzie rozstrzygane przez sady rodzinne

ustalanie kontaktów z dzieckiem

sprawy o zmiany wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

zaznaczenie Jaka jest rola mediacji w ochronie praw i potrzeb dziecka?

Mediacja pozwala rodzicom skoncentrować się na potrzebach dziecka. Pomaga w radzeniu sobie z negatywnymi uczuciami wobec byłego małżonka. Ogranicza wpływ negatywnych emocji na podejmowane decyzje. Proces ten kieruje uwagę na potrzeby dziecka, buduje relacje byłych małżonków jako rodziców i umożliwia współprace na płaszczyźnie rodzicielskiej. Jest procedurą, która zaspokajając podstawowe potrzeby rodziców, zmniejsza niebezpieczeństwo wykorzystania dziecka przeciw współmałżonkowi. Mediacja pomaga zrozumieć niebezpieczeństwo jakim jest wikłanie dziecka w konflikt małżeński. Pozwala również zwiększyć szansę na zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa, stabilności i przewidywalności swojej przyszłości.

zaznaczenie Jakie są ograniczenia mediacji?

Mediacja nie zawsze i nie dla każdego jest wskazaną i właściwą formą interwencji. Ograniczenia te są określane i przedstawiane otwarcie stronom po pierwszym spotkaniu z mediatorem.

Mediacje w procentach

22%
Osoby faktycznie korzystające z mediacji
87%
Osoby, do których kierowana jest oferta mediacyjna
89%
Rozwiązywalność sporów małżeńskich
100%
Oszczędność finansowa względem kosztów procesowych